Chlebany komentáře

História a súčasnosť - Sviatok všetkých svätých

Pôvod tohto sviatku siaha do predkresťanských čias. Súvisí s pradávnou mystickou tradíciou indoeurópskych národov, keď sa medzi nás mali vracať duše zosnulých.

Rozšírený bol najmä medzi obyvateľstvom keltského pôvodu, keď sa v noci z 31. októbra na 1. novembra druidi lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina (zo slova "Sam-fuin" - koniec leta), ktorý vládol zime. Kelti verili, že v túto noc, keď život (leto) odovzdáva žezlo vlády smrti (zime), prichádzajú mŕtvi na zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia. Zo strachu, že si vyberú práve ich vlastné, im prinášali rôzne obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých a mŕtvych je túto noc taká tenká, že sa dá medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si Kelti naklonili mŕtve duše, ale zároveň odohnali zlých duchov a démonov, nachystali im všelijaké dobroty a dary.

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi.

Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prípadne na prvú nedeľu po Turícach.

Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých.

Na Západe sa sviatok Všetkých svätých mučeníkov slávil už v 7. storočí, a to v deň výročia zasvätenia rímskeho Panteónu - pôvodne chrámu pohanských božstiev - Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom (13. mája 609).

Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí,
najprv v Írsku,
potom v Anglicku
a napokon v celej Európe.

V Ríme ho prijali v 9.storočí.

V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym.
Tak sa z 1. novembra stal sviatok Všetkých svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za Deň všetkých duší.

Pamiatku verných zomrelých zaviedol v roku 998 clunyjsky opát Odylo, ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom.

Neskôr, v 10. a 11. storočí, sa z tohto sviatku vyvinula Pamiatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra.

V 13. storočí sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi.
Protestantská cirkev pod menom All Hallowed Evening zaviedla v 16. storočí tento sviatok s názvom Halloween.

Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej slovanskej tradície jesenných pohanských sviatkov.
Príchod duší zosnulých súvisel aj s blížiacou sa zimou.

Spomienkou na blízkych zosnulých im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.

 
Google

PŘEVODNÍK MĚN

nainstalujte si na Vaše stránky [ zdarma ]

Výměna ikonek ZDARMAwww.weblight.cz www.bazarekzadara.ic.cz iBANNER TopList