Chlebany komentáře

Využívajme svoje talenty

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok:
15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť.
17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.
18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.
20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal."
21 Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána."
22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva."
23 Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána."
24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.
25 Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje."
26 Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?
27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.
28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.
29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."
Matúš 25, 14-30

Čo čítam...

Otec Damián de Veuster strávil na havajskom ostrove Molokai šestnásť rokov. Ošetroval ľudí, ktorých tam poslali zomrieť, pretože sa nakazili malomocenstvom. Ľuďom, ktorí už stratili všetku nádej, venoval Damián všetky svoje schopnosti a všestranné remeselné zručnosti.

Akoby sme aj mohli očakávať, Damián veľmi usilovne vysluhoval sviatosti na posilnenie a útechu zranených duší. Okrem "typického" kňazského poslania však prišiel s nápadmi, ako pozdvihnúť aj ich ducha. Snažil sa im uľaviť telesnú bolesť, a tak im umýval a obväzoval rany. Vystaval kostol a pomaľoval ho svetlými farbami. Z plechových konzerv vytvoril hudobné nástroje, vybudoval vodovod a organizoval festivaly a prehliadky. Damián si vyhrnul rukávy a svoje vedomosti využil na akúkoľvek úlohu - či už bežnú alebo životne dôležitú - ktorá mohla spestriť život vyhnancov na ostrove Molokai. A postupne sa premenil celý ostrov.

Boh veľmi rád pozerá, ako využívame talenty, ktoré nám dal. Každý z nás ako jedinečná kombinácia talentov a schopností je zvláštnym odrazom Božej lásky a tvorivosti.

Rozvíjajme talenty, ktoré nám Boh daroval, nie zo strachu pred súdom, ale kvôli vzrušeniu, čo môžeme uskutočniť - pre seba i pre Boha. Premýšľajme o tom, ako môžeme Ježiša spojiť s týmto svetom. Neobmedzuje ho kostol, štúdium Biblie alebo modlitbové stretnutia. Je všade a želá si, aby sme tam boli aj my.

A je to tak stále, či už využívame vynaliezavé schopnosti ako Damián, alebo vyučujeme triedu študentov, či meníme plienky svojim deťom, aby sa mohol zjaviť ďalší rozmer Božej dobroty. Budovanie Božieho kráľovstva nie je vyhradené len pre kňazov a biskupov.

Zdravotné sestry, programátori, riaditelia, obchodníci, ženy v domácnosti, mechanici, farmári, atléti - všetci majú zohrať dôležitú úlohu pri premene tmy na svetlo.

"Ďakujem ti, Ježišu, že si ma vystrojil do svojej služby. Chcem využívať dary, čo si mi dal a deliť sa o tvoju lásku s tými, čo ma obklopujú. Nech raz začujem, ako mi povieš:
,Správne, dobrý a verný sluha. Vojdi do radosti svojho pána.'"

Kvetulka

Zdravím CEZMINKU,Jindřišku,Ilonku,Anelaajku a ostatní klikáčky !!! Sklad.Obrazku.Net

 
Google

PŘEVODNÍK MĚN

nainstalujte si na Vaše stránky [ zdarma ]

Výměna ikonek ZDARMAwww.weblight.cz www.bazarekzadara.ic.cz iBANNER TopList