Chlebany komentáře

Pojem priateľstva

Jedným z výrazov ako Gréci vyjadrovali pojem lásky je „philia“ teda priateľstvo. Philia znamená lásku, ktorá môže byť medzi rôznymi ľuďmi.

Aristoteles radi philiu medzi čnosti. Je to druh lásky, ktorá je najmenej prirodzená zo všetkých druhov. Bez philie človek dokáže prežiť, lebo biologickú potrebu philie človek naozaj nemá. Je však otázka, ako by vyzeral život bez takejto lásky. Bol by veľmi ochudobnený a vzhľadom na duševnú a duchovnú zložku by sa to dalo nazvať živorenie. Bez priateľov by nechcel žiť nikto aj keby vlastnil všetky bohatstvá.

Pytagoras charakterizuje priateľstvo ako školu života, v ktorej sa spoločne prežíva hľadanie pravdy.

Sokrates upresňuje, že škola vedená k poznaniu vychováva tiež k priateľstvu.

Podľa Platóna slúži erotická láska k danej osobe ako nasmerovanie k ideálu čistého dobra. Ňou začína prechod k duchovnému priateľstvu.

Cicero, keď sa znovu zaoberal aristotelovskými úvahami o priateľstve, tvrdil, že priateľstvo je úplne preniknuté čnosťou. Je to sama čnosť, ktorá dáva vzniknúť priateľstvu. Priateľstvo sa uzatvára, aby bolo pomocníkom čnosti, aby čnosť, ktorá sama nedospeje až tak vysoko dosiahla toho v spoločenstve s druhým. Toto spoločenstvo dáva ľuďom najlepší prostriedok ako spoločne kráčať k najvyššiemu cieľu. Tvrdí, že priateľstvo je na zemi odvtedy, odkedy na nej jestvujú ľudia.

Sv. Tomáš nadväzuje na Aristotela a upresňuje, že priateľstvo okrem toho, že je zvláštnou čnosťou, je tiež príjemným stavom a charakterizuje vnútorný stav čnosti. Určite je potrebné žiť priateľstvo, ktoré sa necháva viesť čnosťami, ale tiež dozrieť na citovo zrelú osobnosť, ktorá je schopná prežívať príkladné a obetavé priateľstvo.

O priateľstve musíme povedať to,

čo povedal sv. Augustín o čase:
- „Viem, čo je čas, ale keď ma niekto požiada, aby som to vysvetlil, tak už neviem, čo to je.“

Inými slovami je ľahšie priateľstvo precítiť ako ho vysvetliť slovami. Je to vzájomná príťažlivosť a hlboké porozumenie medzi dvomi ľuďmi, ale nemá to sexuálnu zložku ako manželská láska. Je to jednota dvoch duší, nie dvoch tiel. V tomto zmysle ľudia v staroveku vravievali, že priateľstvo je mať „jednu dušu v dvoch telách“.

Môže to byť silnejšie puto ako rodinné. Rodina spočíva v tom, že máme rovnakú krv v žilách. V priateľstve máme ten istý vkus, rovnaké ideály, záujmy. Pre priateľstvo je podstatné, že je založené na spoločnom hľadaní dobra a pravdy.

To, čo spája ľudí, ktorí sa spolčujú, aby robili zlo, nie je priateľstvo, ale spolok spoluvinníkov, je to „spolok, ktorý korumpuje“ ako sa hovorí v právnickom žargóne.

Priateľstvo sa líši aj od lásky k blížnemu. Tá musí zahrnúť všetkých, dokonca aj tých, čo nám ju nevracajú, dokonca aj nepriateľov, zatiaľ čo priateľstvo si vyžaduje vzájomnosť, to znamená, že ten druhý ti vracia tvoju lásku.

Priateľstvo sa živí dôverou, to znamená skutočnosťou, že ja zverujem tomu druhému to, čo je najhlbšie a najosobnejšie v mojich myšlienkach a skúsenostiach

Ako to povedal O.S.MARDEN? Niečo v tomto zmysle... úvaha

"Priateľ je prvý človek, ktorý prichádza, keď celý svet odišiel…"

No... podstatné meno k slovesu mať rád je láska.

Poznáme niekoľko druhov lásky ako napr.:
Božia, rodičovská… atď, no a láska priateľská.

Je to druh lásky, ktorý má zvýraznenú zložku dôvernosti, no v ktorom chýba vášeň s rozhodnutím milovať druhého ako partnera.

Prečo strácame priateľov?
Pravdepodobne tým hlavným dôvodom prečo strácame priateľov sú peniaze. Monohí ľudia sú chamtiví a chcú ich mať čo najviac. Na tom už stroskotalo nejedno priateľstvo. Ďalšia nie príjemná vlastnosť je žiarlivosť.

Jeden z priateľov začne žiarliť na (majetok, schopnosti) toho druhého, do vzťahu sa vkradne nedôvera a priateľstvu je koniec.

Priatelia sa tiež môžu stať obeťou žiarlivosti tretej osoby, ktorá im závidí ich vzťah a pokúša sa ho zničiť.

V poslednom čase sa dobré vzťahy medzi ľuďmi narúšajú aj kvôli odlišnosti názorov (napr. politických, náboženských…). Často sa stáva, že vznmikne hádka, ktorá môže znamenať začiatok konca priateľstva.

Preto je najlepšie vyhýbať sa témam o ktorých vieme, že môžu byť dôvodom pre vznik sporu.

Keď priateľ vyjadruje pred

Keď priateľ vyjadruje pred tebou svoju myšlienku neskrývaj pred ním vlastný názor, či je to súhlas, či odmietnutie. Ale aj keď mlčí, nech tvoje srdce načúva jeho srdcu, lebo v priateľstve každá myšlienka, želanie i nádej sa rodia v tichu a odovzdávajú sa s veľkou radosťou.

(Chalíl Džibrán)

Žádné komentáře
 
Google

PŘEVODNÍK MĚN

nainstalujte si na Vaše stránky [ zdarma ]

Výměna ikonek ZDARMAwww.weblight.cz www.bazarekzadara.ic.cz iBANNER TopList