Chlebany komentáře

Sedem cností je koncept,

Sedem cností je koncept, vychádzajúci z poemy Aurelia Clemensa Prudentia Psychomachia. V tomto diele z 5. storočia bol opísaný boj cností a hriechov. Podľa tohoto v stredoveku populárneho diela sa tiež stali tieto cnosti protipólom siedmich hlavných hriechov

Sedem cností v kresťanstve
Zoznam siedmich cností (alebo čností) a neskôr siedmich hlavných hriechov (sedem hlavných hriechov) - ustanovil okolo roku 600 pápež Gregor I. Veľký.

Zoznam siedmich cností

Pokora (lat. humilitas) [upraviť]Viera. Skromné správanie, nesebeckosť, majúca rešpekt. Mať dôveru, keď sa očakáva. Je to opakom toho, keď človek neúmerne velebí sám seba. Je to pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť či závislosť na vyššie požiadavky. Je to cnosť, ktorá sa prikláňa k vlastnej bezvýznamnosti, slabosti a nedokonalosti podľa poznania pravdy.

Štedrosť (lat. liberalitas) [upraviť]Láska, charita, veľkorysosť, ochota dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov. Štedrosť je vyváženým stredom medzi rozhadzovačnosťou a lakotou. Potlačená chamtivosť a egoizmus. Neprítomnosť žiadostivosti a neuľpievanie na vnímanom objekte.

Dobroprajnosť (lat. humanitas, charitas) [upraviť]Láskavosť, ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez predsudkov a bez príčiny.

Mierumilovnosť (lat. patientia) [upraviť]Trpezlivosť, schopnosť znášať, otužilosť, zhovievavosť, vyrovnanosť. Zhovievavosť a odolnosť znášať utrpenie dosiahnuté sebaovládaním, umiernenosťou a zdržanlivosťou. Vyriešenie konfliktu mierumilovne, aj keď sa druhá strana uchýli k násiliu. Schopnosť odpustiť, zmilovať sa nad hriešnikmi. Láskavosť je vyvážený stred medzi hnevom a slabošstvom.

Cudnosť (lat. castitas) [upraviť]Zahŕňa prísnu mravnú čistotu a prospešnosť a dosiahnutie čistoty myšlienky pomocou vedomého zdokonaľovania. Cudnosť, zdržanlivosť, bezúhonnosť, čistota duše. (Najmä vo vzťahu k pohlavnému životu.)

Striedmosť (lat. frenum) [upraviť]Sebakontrola, zdržanlivosť a umiernenosť, vnímanie plnou mysľou, sebeovládanie, „uzda“.

Činorodosť (lat. industria) [upraviť]Úsilie, pracovitosť, pilnosť, pričinlivosť, iniciatíva. Horlivá a dôkladná prirodzenosť v konaní. Energická pracovná morálka. Hospodáriť dobre s časom, sledovať vlastné činnosti a vyvarovať sa lenivosti.

Sedem hlavných hriechov z

Sedem hlavných hriechov z Wikipédie

Sedem hlavných hriechov podľa katolíckej tradície je:

pýcha (lat. superbia)
lakomstvo (lat. avaritia)
závisť (lat. invidia)
hnev (lat. ira)
smilstvo (lat. luxuria)
obžerstvo (lat. gula)
lenivosť (lat. acedia) - duchovná znechutenosť

Pojem hlavného hriechu [upraviť]Pojmom hlavný hriech sa nemyslí hriech, ktorý je pred Bohom najvážnejší, najťažší či „najsmrteľnejší“. Hlavný znamená, že hriech vychádza z hlavy (lat. caput), preto sa v iných jazykoch nazývajú aj kapitálne hriechy.

Iné pomenovanie je kardinálny hriech, z lat. cardo - pánt (prenesene okolo ktorého sa všetko otáča). Ide o stavy mysle, okolo ktorých sa „otáča“ celá hriešnosť človeka. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie.

Hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo plodia iné hriechy a iné neresti.
Biblia z hľadiska závažnosti delí hriech na dve kategórie:
hriech na smrť (hriech vedúci k smrti)
hriech nie na smrť (hriech nevedúci k smrti)
1 list Jána 5,16-17:

»Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho, a Boh mu dá život, tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť, o tom nehovorím, aby o ten prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť.
(Roháčkov preklad)

»Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a Boh mu dá život, totiž tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.« (ekumenický preklad)

Žádné komentáře
 
Google

PŘEVODNÍK MĚN

nainstalujte si na Vaše stránky [ zdarma ]

Výměna ikonek ZDARMAwww.weblight.cz www.bazarekzadara.ic.cz iBANNER TopList